Çevresel Sürdürülebilirlik

Çevresel sürdürülebilirlik vizyonumuz çerçevesinde iklim değişikliğine olan etkimizi asgari düzeye indirmek amacıyla geri dönüştürüyor, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanma yolunda iş süreçlerimizi sürekli geliştiriyor ve iyileştiriyoruz.

Faaliyete geçtiğimiz 2016 yılından beri sürdürülebilirlik odaklı gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve kurduğumuz yönetim sistemleri sayesinde çevreye karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmekteyiz.

Çevresel sürdürülebilirlik vizyonumuzun temelini oluşturan ana faaliyet başlıklarımız:

Karbon Ayak İzi Ölçümü

Karbon Ayak İzi Ölçümü

Üretim tesisimiz ve besi işletmemizin faaliyetlerinden açığa çıkan küresel ısınmaya olumsuz etkisi olan sera gazlarının ölçümünü gerçekleştiriyoruz. 2021 yılı itibariyle aktif üyesi olduğumuz “Supplier Leadership on Climate Transition” programı aracılığıyla Kapsam 1, 2 ve 3 karbon ayak izimizi ölçüyor ve raporluyoruz.

Daha fazla

2023 yılı içerisinde Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile uyumlu olacak şekilde bilime dayalı emisyon azaltma hedefimizi belirleyerek, Bilim Temelli Hedefler girişimi (SBTi) ile taahhüdümüzü paylaşacak ve operasyonlarımızdan kaynaklanan karbon emisyonunu azaltmak için yol haritamızı oluşturacağız.

Daha az
Hayvan Refahı Yönetim Sistemi

Hayvan Refahı Yönetim Sistemi

Besi işletmemizde sorumluluğumuzda olan büyükbaş cinsi hayvanların refahını gözetiyor ve uygulamalarımızı sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde Türkiye’de bir ilki başardık; ISO 34700 Hayvan Refahı Yönetim Sistemi sertifikasını almaya hak kazanan ilk işletme olduk.

Daha fazla

İlgili yönetim sistemi çerçevesinde tedarik zincirimizin ilgili tüm aşamalarında hayvan sağlığı ve refahını ön planda tutarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Besi işletmemizde yetiştirdiğimiz tüm hayvanları kurduğumuz izlenebilirlik sistemi ile takip ederek, hayvan refahı indikatörleri aracılığıyla refah kontrollerini gerçekleştiriyor ve tespitlerimizi kayıt altına alıyoruz.

Sağlık taramalarından aşı programlarına, nakliyat sürecinden yem ve su sistemlerinin işletilmesine kadar her aşamada hayvan refahını göz önünde bulundurarak aksiyonlarımızı planlıyor ve devreye alıyoruz.

ISO 34700 Hayvan Refahı Yönetim Sistemi sertifikamıza ve işletmemizde sürdürdüğümüz Hayvan Refahı politikamıza buradan ulaşabilirsiniz.

Daha az
Sıfır Atık Yönetim Sistemi

Sıfır Atık Yönetim Sistemi

Üretim sürecindeki geri dönüşüm faaliyetlerimizin yanı sıra, hem atık ambalajlarımızın hem de piyasaya sürdüğümüz ambalajların geri dönüşümünü sağlıyoruz. Atık ambalajlarımızı lisanslı geri dönüşüm firmalarıyla, piyasaya sürdüğümüz ambalajları ise T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla toplayarak yeniden kullanıma kazandırıyor, bu sayede enerji ve hammadde tasarrufu sağlamış oluyoruz.

Daha fazla

Bu kapsamda, üretim tesisimizde uyguladığımız “Sıfır Atık Yönetim Sistemi” ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandık.

Sıfır atık belgemize buradan ulaşabilirsiniz.

Daha az
Rendering Tesisi

Rendering Tesisi

Üretim sürecinde fabrikamızdan çıkan tüm atıkları geri dönüşüme sokarak değerlendirmeye ve yaşadığımız doğaya ve çevreye katkıda bulunmaya özen gösteriyoruz. İleri teknoloji ile yapılandırılan Rendering tesisimiz ile yüksek kalitede üretim yaparken bir yandan da atık kontrollerini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz.

Daha fazla

İki ayrı hat şeklinde yapılandırılan rendering kısmında, bir bölümde kan kurutma işlemi uygulanırken diğer bir bölümde ise kemik ve yumuşak dokular parçalanarak pişirilip toz haline getiriliyor. Toz formunu alan atıklar bu işlem sayesinde yem fabrikalarında kullanılarak geri dönüşüme sokuluyor.

Diğer bir taraftan tüm bu yapılan işlemler sırasınca tesisimizde bulunan özel koku üniteleri sayesinde çıkan ağır kokuları engelliyoruz. Oluşan koku, aspiratörler aracılığıyla emilerek, “oxidizer” sistemi olarak tanımlanan koku alma ünitesinde doğalgaz ile yakılıyor. Çok yüksek sıcaklıklarda (850-900 ◦C) yakılan gazlar, kokudan tamamen arınmış bir şekilde doğaya veriliyor.

Sahip olduğumuz bu sistem ve uygulama sayesinde fabrikamız Türkiye’nin en gelişmiş Rendering tesisi özelliğini taşıyarak çevreye duyarlılık ve geri dönüşüm alanında en hassas ilkelerle çalışılmasına imkan sağlıyor.

Daha az
Atık Su Arıtma Tesisi

Atık Su Arıtma Tesisi

Arıtma tesisimizdeki tüm atık sular arıtılıp doğaya kazandırılıyor. Tesisin tamamı otomasyon üzerinden kontrol edilerek, 24 saat boyunca her parametre kayıt altına alınıyor. Gelen atık su, biyolojik arıtma sistemimizle arıtılıp, deşarj standartlarını sağlayacak şekilde yüzey sularına veriliyor. Her ay lisanslı bir laboratuvar firması tarafından çıkış suyu numuneleri alınıp analiz ediliyor.

Daha fazla

Aynı zamanda tesis içindeki laboratuvarımızda çıkış suyunu kontrol edebilmek ve doğayı kirletmemek adına, arıtılan suyu düzenli olarak analiz ederek atık su kalitesini de kontrol altında tutuyoruz.

Daha az
Hava Kirliliği Kontrolü

Hava Kirliliği Kontrolü

Hava kirliliğini önlemek adına tesisimizde bulunan tüm bacalara uygun filtreleme yöntemleri uyguluyoruz. Bu uygulamalar aracılığıyla, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hava kirliliği etmenleriyle ilgili belirlediği sınır değerlerini aşmamayı garanti ediyoruz. Yetkili mercilerin belirlediği aralıklarda lisanslı laboratuvarlara baca gazı emisyon ölçümleri yaptırarak dış kontrol mekanizması ile uygulamalarımızın etkinliğini doğruluyoruz.

Biyoenerji Üretimi

Biyoenerji Üretimi

Fabrikamızın padok alanında ve besi ahırlarımızda oluşan hayvan gübreleri beton atık çukurlarında toplanıyor. Burada toplanan gübreler boru hatları aracılığıyla anlaşmalı biyogaz firmasına taşınıyor. Bu işlem sayesinde elektrik enerjisi üretiliyor ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya gayret ediyoruz.

Trijenerasyon Sistemi

Trijenerasyon Sistemi

Enerjiyi; elektrik, ısıtma ve soğutma olarak üç farklı biçimde eş zamanlı olarak kullanım imkanı veren “Trijenerasyon” sistemiyle mevsimsel veya sürekli soğutma ihtiyacını karşılıyoruz. Bu sayede enerjiden yüksek oranda tasarruf ve verimlilik elde ediyor ve karbon salınımımızı azaltıyoruz.

Sürdürülebilirlik Politikaları

Sürdürülebilirlik Politikaları

Çevre yönetimi, enerji verimliliği ve hayvan sağlığı ve refahı odaklı sürdürülebilirlik politikalarımız: