Amasya Et Ürünleri

Doğayı ve Çevreyi Koruyoruz

Yaptığımız her işte, yaşadığımız dünyaya ve doğaya olan saygımızı koruyarak ilerliyor, geri dönüştürüyor ve kaynaklarımız en verimli şekilde kullanılıyor.

Üretim sürecinde fabrikamızdan çıkan tüm atıkları geri dönüşüme sokarak değerlendirmeye ve yaşadığımız doğaya ve çevreye katkıda bulunmaya özen gösteriyoruz. İleri teknoloji ile yapılandırılan “Rendering ve Arıtma Tesisi”miz ile yüksek kalitede üretim yapılırken bir yandan da atık kontrolleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

İki ayrı hat şeklinde yapılandırılan rendering kısmında, bir bölümde kan kurutma işlemi uygulanırken diğer bir bölümde ise kemik ve yumuşak dokular parçalanarak pişirilip toz haline getiriliyor. Toz formunu alan atıklar bu işlem sayesinde yem fabrikalarımızda kullanılarak geri dönüşüme sokuluyor.

Diğer bir taraftan tüm bu yapılan işlemler sırasınca tesisimizde bulunan özel koku üniteleri sayesinde çıkan ağır kokuları engelliyoruz. Oluşan koku, aspiratörler aracılığıyla emilerek, “oxidizer” sistemi olarak tanımlanan koku alma ünitesinde doğalgaz ile yakılıyor. Çok yüksek sıcaklıklarda (850-900 ◦C) yakılan gazlar, kokudan tamamen arınmış bir şekilde doğaya veriliyor.

Sahip olduğumuz bu sistem ve uygulama sayesinde fabrikamız Türkiye’nin en gelişmiş rendering tesisi özelliğini taşıyarak çevreye duyarlılık ve geri dönüşüm alanında en hassas ilkelerle çalışılmasına imkan sağlıyor.

Üretim sürecindeki geri dönüşüm faaliyetlerimizin yanı sıra, hem atık ambalajlarımızın hem de piyasaya sürdüğümüz ambalajların geri dönüşümü sağlanıyor. Atık ambalajlarımızı lisanslı geri dönüşüm firmalarıyla, piyasaya sürdüğümüz ambalajları ise anlaşmalı firmamız Çevko ile toplayarak yeniden kullanıma kazandırıyor, bu sayede yıllık ortalama 450 ton ambalajı geri dönüştürerek enerji ve ham madde tasarrufu sağlamış oluyoruz.

Fabrikamızın kesim öncesi hayvan bekletme (padok) alanında ve besi ahırlarımızda oluşan hayvan dışkıları beton atık çukurlarında toplanıyor. Burada toplanan hayvan dışkıları boru hatları aracılığıyla anlaşmalı biyogaz firmasına taşınıyor. Bu işlem sayesinde elektrik enerjisi üretiliyor ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya gayret ediyoruz.

Arıtma tesisimizdeki tüm atık sular arıtılıp doğaya kazandırılıyor. Tesisin tamamı otomasyon üzerinden kontrol edilerek, 24 saat boyunca her parametre kayıt altına alınıyor. Gelen atık su, biyolojik arıtma sistemimizle arıtılıp, deşarj standartlarını sağlayacak şekilde yüzey sularına veriliyor. Her ay lisanslı bir laboratuvar firması tarafından çıkış suyu numuneleri alınıp analiz ediliyor.

Aynı zamanda tesis içindeki laboratuvarımızda çıkış suyunu kontrol edebilmek ve doğayı kirletmemek adına, arıtılan suyu düzenli olarak analiz ederek atık su kalitesini de kontrol altında tutuyoruz.

Hava kirliliğini önlemek adına ise tesisimizde bulunan tüm bacalara uygun filtreleme yöntemleri uygulanıyor. Bu uygulamalar aracılığıyla hava kirliliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği sınır değerlerin altında tutuluyor. Yetkili mercilerin belirlediği aralıklarda lisanslı laboratuvarlara baca gazı emisyon ölçümleri yaptırılarak iç kontrol mekanizmasının işletilmesini sağlıyoruz.

Enerjiyi; elektrik, ısıtma ve soğutma olarak üç farklı biçimde eş zamanlı olarak kullanım imkanı veren “Trijenerasyon” sistemiyle mevsimsel veya sürekli soğutma ihtiyacını karşılıyoruz. Bu sayede enerjiden yüksek oranda tasarruf ve verimlilik elde ediliyor. Ayrıca tesisimizin kullanma ve içme suları hidrofor binamızdan sağlanıyor. Kuyu suyu “ultrafiltrasyon” ve “ters osmoz” sistemiyle de arıtılıyor.

 

Yıllık Ortalama Geri Dönüşüm Faliyetleri:

Ambalaj Geri Dönüşümü:

– Çevko ile anlaşarak piyasaya sürdüğümüz ambalajların geri dönüşüm rakamaları:

– Lisanslı firmalar tarafından dönüştürülen atık ambalajlarımızın dönüşüm rakamları:

Biyolojik Atık Geri Dönüşümü: