Amasya Et Ürünleri

Önceliğimiz Hijyen

Amasya Et Ürünleri markası olarak en büyük önceliğimiz tüketicilerimizin sağlığıdır. Bu nedenle üretim sürecinde kalite ve hijyen standartları her zaman en üst düzeyde tutulmaktadır. Bütün üretim süreçleri bu konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak takip ediliyor. Kalite standartlarının en önemli unsurlarından biri olan hijyen kurallarımızı tüm şeffaflığımızla sizlerle paylaşmak isteriz.

Kesimhanemizde Avrupa standartlarına uygun kirli-temiz alan ayrımı bulunmaktadır. Ayrıca hava akımının temiz bölgeden kirli bölgeye akışı sağlanmaktadır. Dolayısıyla deri soyulduktan sonra temiz alandaki karkas yüzeyine kirli havanın temas etmesi engelleniyor.

Kesimhanenin temiz-kirli bölümlerinde çalışan işçilerin sosyal alanları ve giriş-çıkış yerleri ayrı olduğu için çapraz bulaşma olmamaktadır.

İşkembe alındıktan sonra beyaz sakatat, kırmızı sakatat ve karkas barkod sistemiyle kontrollü şekilde birbirine paralel olarak ilerlemektedir. Muayene Kontrol Veteriner Hekimlerinin önüne birbirine paralel gelen bu ürünler, imha söz konusu olduğunda da toplu şekilde imha ediliyor.

Diğer bir yandan, kesim öncesi ve sonrası resmi veteriner hekimlerinden bağımsız, Ekur Et Kalite Müdürlüğü’ne bağlı muayene kontrol veteriner hekimleri ayrıca hastalık muayenesi yapmaktadır.

Kesim hattındaki her bir kasabın ayrı bir görevi bulunuyor. Bu kasapların kullandığı tüm bıçak ve testerelerin sterilizasyonu için dizayn edilen haznelerde her bir hayvanda bıçaklar sterilize edilerek kasap hatalarından kaynaklanabilecek kirlilikler ortadan kaldırılmış oluyor.

Türkiye’de neredeyse hiçbir kesimhanede olmayan vakumlu buhar sterilizasyonu uygulaması Ekur Et Entegre’de yapılmaktadır. Burada hem karkas yüzeyindeki kirlilikler alınıp, bakteri yükü azaltılmaktadır.

Kesim sonrası karkaslar ön soğutma odalarında soğutma işlemine tabi tutulmaktadır. Türkiye’deki diğer kesimhanelerin çoğunda uygulanmayan bu yöntemin amacı; karkas yüzeyindeki nemi hızla uçurarak bir film tabakası oluşturmak ve mikroorganizmaların gelişimini engellemektir.

Parçalama, üretim, paketleme, kolileme ve sevkiyat rampaları dahil tüm üretim hatları ve sevkiyat alanlarında ürünler soğuk zincirde hareket etmektedir.

Tüm üretim alanlarına girişte yer alan hijyen bariyerleri, risk haritaları çıkarılarak belirlenmiştir. Her bir üretim alanına girişte personel, ellerini yıkayıp, dezenfekte ediyor, bone ve maske takarak üretim sahasına girmeye kati surette dikkat ediyor. Aynı zamanda tüm personellerimiz el yıkamanın önemi konusunda eğitim planları dahilinde sene içerisinde hatırlatma eğitimleri almaktadır. Yapılan swap analizleri ile personel el hijyeni ise haftalık olarak takip ediliyor. Aldığımız tüm önlemlerin yanı sıra fabrikada hiçbir şartta ürüne el ile dokunulmamakta, tüm personel çalışma sırasında mavi eldiven kullanmaktadır.

Burger üretim hatlarımızda et, kıyma makinalarından mikserlere otomatik geçmekte, mikserde karıştırılıp elde edilen hamur da formlama makinalarına otomatik beslenmektedir. Dolayısıyla ürün hamuru el değmeden donduruculara kadar gelmektedir. Bu sayede çapraz bulaşma da engellenmektedir.

Şarküteri Paketleme hattımız ise diğer alanlardan izole edilmiştir. Bu alana giriş çıkış sorumlu personeller haricinde yasaklanarak sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Böylece ambalaja giren son ürünlere çapraz bulaşma ihtimali de minimize edilmiştir.

Başta et olmak üzere fabrikaya giren tüm ham madde ve yardımcı malzemeler teknik şartname ve standartlara uygun olarak girdi kontrol aşamasında analiz edilerek fabrikaya kabul edilmektedir.

Kalite ve standart satın alma şartnamelerine uygun olmayan hiçbir hammadde, ambalaj ve yardımcı malzeme fabrikamıza kabul edilmiyor ve mal kabul kontrolleri sırasında kusur tespit edilmesi halinde ise iade ve benzeri önlemler alınmaktadır.

Eğitimli ve kalifiye teknik personeli ile tüm çalışan personele, “iyi hijyen uygulamaları” ve “İyi Üretim Uygulamaları” hakkında rutin eğitimler verilmekte ve çalışanların çalıştıkları bölümlere has konular hakkında da eğitim alması sağlanmaktadır.

Fabrikamızda hammaddenin girişinden mamul maddenin çıkışına kadar, ürünler her bir aşamada kalite güvence mühendisleri tarafından kontrol edilerek bir sonraki aşamaya geçmektedir.

Üretilen tüm ürünler metal detektörlerden geçirilerek paketlenmekte ve metal bulaşmalarına karşı gıda güvenliği sağlanmaktadır.

Tüm nihai tüketiciyle buluşan ürünlerimiz, laboratuvarlarımızda çalışan kalifiye kalite personellerimiz ile yasal mevzuatlar ve müşteri isteklerine göre kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan analiz edilmektedir. Analiz sonucu çıkana kadar ürünlerin sevkiyatına, hem sistemsel hem de fiziksel olarak müsaade edilmemektedir.

Ar-Ge ve Kalite Güvence Birimi